biografija

o meni

Student sam poslijediplomskog doktorskog studija filozofije, gdje pod vodstvom dr. sc. Luke Bogdanića izražujem doktorsku disertaciju na temu Treorijsko-praktičke okosnice filozofskog promišljanja samoupravljanja Rudija Supeka. Cilj disertacije je rekonstruirati Supekovu teoriju samoupravljanja s obzirom na tri tematska sklopa - automatizaciju rada, organizaciju života u gradu te konzumaciju prirodnih resursa - u okviru onoga što on naziva „ekonomija resursa”.

Diplomski (MA) i preddiplomski (BA) studij filozofije i pedagogije završio sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radovima o programskoj orijentaciji praxis filozofije (MA) i ideji univerziteta (BA).

Dosad sam objavljivao u Filozofskim istraživanjima, Metodičkim ogledima, Biltenu, Slobodnom Filozofskom, Mašini, hrvatskom izdanju Le monde diploatique, Vremenu i Lice ulice.

Uredio sam i redigirao nekoliko monografskih publikacija za Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Pisao sam o historijskom revizionizmu, urbanim transformacijama, ekologiji i obrazovanju. Trenutno se fokusiram na teme iz ekologije i filozofije grada.

kontakt podaci

Dostupan sam na matic.luka[at]protonmail.com. Fizički me najlakše naći u Osijeku ili Zagrebu.